Vår miljöpolicy

Vår Miljöpolicy står som en ständig påminnelse om att vi måste ta ansvar för att skydda vår miljö. Genom vårt sätt att arbeta strävar vi efter en kontinuerlig förbättring och utveckling. Vi involverar personal, producenter, transportörer, leverantörer och kunder för att uppnå detta mål. Vi är medvetna om att vi inte är fulländade inom miljöområdet men vi har en skyldighet att se över och ständigt förbättra vår inverkan på miljön. Vi jobbar med miljön på följande vis:

Strategiskt miljöarbete

Vi fattar beslut som baseras på vad som är ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och ekologiskt motiverat. Vi arbetar aktivt för att våra kunder i första hand väljer våra ekologiska viner och verkar för en miljömedvetenhet bland våra kunder främst genom att utbilda våra kunder inom området ekologisk vinodling. Vi har miljöaspekten i åtanke inför alla våra upphandlingar. Och miljöarbetet är även något som vi utvärderar.

Transport, återvinning och producenter

Vi försöker så långt som möjligt arbeta med ekologiska producenter och kräver intyg från våra vinleverantörer som producerar ekologiska viner i form av standardiserade certifikat eller andra intyg. Vi arbetar med återvinning av förpackningar, wellpapp, kartong, papper, plast och är bland annat medlem i REPA och Svensk Glasåtervinning. Vi uppmanar våra transportörer och leverantörer att ha en utarbetad miljöpolicy. I första hand anlitar vi ISO-certifierade transportörer (ISO 14001) samt transportörer som använder miljödiesel. Så långt som det är möjligt använder vi ett returpallssystem med enbart EUR-pallar vid transporter.