Om Vinovativa

 

Vinovativa är en av Sveriges ledande importörer av kvalitetsviner. Vi väljer noggrant ut dessa för att sedan distribuera dem till Systembolagets butiker och restauranger över hela Sverige samt den nordiska travel retailmarknaden. Vår portfölj omfattar internationella varumärken av större snitt samt mindre familjeägda egendomar. Genom att kombinera ett noga utvalt sortiment av viner med en hög service och stor branschkunskap, vill vi vara Sveriges mest attraktiva aktör för både våra kunder och leverantörer. Vinovativa är ett självständigt dotterbolag till Fondberg Group AB som samäger bolaget med de båda grundarna Mikael och Christian Monteil.

Affärsidé & vision

Vinovativa ska importera, distribuera, sälja och marknadsföra noggrant valda viner från världens alla hörn med fokus på kvalitet, karaktär och prisvärde. Med insikt om vad våra kunder vill ha, passion för det vi gör och en stor portion nyfikenhet, söker vi oavbrutet efter nya viner att erbjuda. Vår vision är att vara en inspiratör för vår omgivning!

Våra kärnvärden

Vinovativas kärnvärden ska omfatta hela vår verksamhet; hur vi är som personer, vad vi står för, hur vi jobbar och hur vi vill bli uppfattade. Våra kärnvärden är grunden till vår företagskultur, vårt ledarskap och våra strategier.

Lyssna

Vi lyssnar innan vi agerar och drivs att att vilja förstå våra kunder och vår omvärld.

Dela

Vi är generösa med att dela med av oss av våra kunskaper och vår passion både internt och externt.

Skapa

Vi strävar efter en skapande kultur där idéer får vingar och ord blir handling.

Uppleva

Vi ser vinet inte som en produkt utan mer som en upplevelse och en del av ett större sammanhang.

Våra medarbetare, kunder & leverantörer

Våra medarbetare

Vi ska ha branschens bästa medarbetare som delar våra mål, visioner och värderingar

Våra kunder

Vi ska ska skapa långsiktiga och lönsamma affärsrelationer med våra kunder.

Våra leverantörer

Vi ska alltid sträva efter att ha långsiktiga och nära samarbeten med våra leverantörer.

Våra samarbetspartners och csr

Vi är stolta över våra samarbetspartners och vårt arbete kring CSR är en ständig påminnelse om att vi måste ta ansvar för en bättre värld både lokalt och globalt. Genom vårt sätt att arbeta strävar vi efter en kontinuerlig förbättring och utveckling. Vi involverar personal, producenter, transportörer, leverantörer och kunder för att uppnå detta mål.

Vi är ekologiskt certifierade

Vinovativa är ekologiskt certifierade enligt Smak och vi jobbar ständigt med miljöfrågor samt utveckla vårt ekologiska utbud.

Läs mer om vår miljöpolicy här

Vi stödjer Solvatten

Vinovativa donerar årligen pengar tilll Solvatten. Ett Svenskt företag som jobbar med att tillse vattenreningssystem i utvecklingsländer där rent vatten är en bristvara.

Läs mer om Solvatten här

Hållbarhet

Hållbarhet omfattar allt från rättvisa arbetsvillkor för de som plockar druvorna, till att minimera fossildrivna transporter och öka andelen ekologiska viner.

Läs mer om vårt Hållbarhetsarbete här

Vi följer EU:s Almänna Dataskyddsförordning, GDPR.

Läs mer om vår Personuppgiftspolicy

Visselblåsning på Vinovativa

läs mer om visselblåsning