Hållbarhet är viktigt för oss

Vi på Vinovativa är passionerade för vin. Samtidigt är vi medvetna om att vår verksamhet som vinimportörer har en påverkan på vår miljö och på vår omvärld. Därför strävar vi efter att i alla skeden försöka välja ett så klimatsmart och hållbart tillvägagångssätt som möjligt. Vi samarbetar med våra producenter och uppmuntrar och uppmärksammar deras lokala projekt för förbättring av miljön samt arbetarnas förutsättningar.

Både internt och externt ligger fokus på att alla led i värdekedjan ska hanteras på ett så miljövänligt sätt som möjligt; från råvaru- och produktförbrukning till transport, logistik, förpackningsmaterial och avfall. Vi väljer så långt det går transport på tåg och båt istället för lastbil. Det är bland annat därför vi har tagit fram denna produktkatalog till er med en långsiktig vision, utan att trycka varken årgångar eller priser. Katalogen är en inblick i vårt sortiment, och källa till inspiration, men dagsaktuell information hittar ni på våra webbsidor.

Hållbarhet är dock en fråga som är större än miljöpåverkan: den sociala aspekten är minst lika viktig. Som leverantörer till Systembolaget följer vi riktlinjerna för inköp-och hållbarhetsfrågor och vi omfattas av Business Social Compliance Initiative, amfori BSCI. Deras uppförandekod syftar till att säkra och stärka arbetarnas villkor i globala leverantörskedjor, och omfattar även miljöhänsyn och affärsetik.

Vi jobbar ständigt med att utveckla vår portfölj med ekologiska produkter och är stolta över att idag ha ett gediget utbud av ekologiskt certifierade viner, samt biodynamiskt certifierade viner. Vi har även ett urval av produkter med etiska hållbarhetscertifieringar som Fairtrade och Fair for Life. Hållbar vinproduktion är ett komplext område, och sätten att sträva för ett socialt och miljömässigt hållbart sätt att producera vin är många. För att göra det enklare för dig att hitta det du söker i vår katalog har vi därför valt att märka ut de produkter som har en ekologisk eller etiskt märkning med en symbol. För att möta en ökad efterfrågan av veganvänligt vin, har vi även lagt till en symbol för de viner som producerats utan produkter från djurriket inne i vineriet.

Vi vill däremot vara transparenta med att vissa viner inte är vegancertifierade, vilket innebär att djur eller djurprodukter kan finnas i vingården, t.ex. i form av naturgödsel. Vi lyfter gärna fram alla de olika initiativ som våra producenter runt om i vinvärlden engagerar sig i, så tveka inte att fråga oss eller läsa mer på webben om du vill lära dig mer.