Hållbarhet, socialt ansvar och miljö

 

Uppförandekod för oss och våra leverantörer

Vinovativa är EKO-certifierade enligt EU´s förordning 848/2018 och är certifierade av kontrollorganet SMAK Certifiering. Vinovativa har som leverantör till Systembolaget skrivit på Systembolagets uppförandekod i samband med att vi ingått avtal med dem. Systembolagets uppförandekod är framtagen av Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) som är en oberoende organisation som granskar och utformar branschregelverk kring arbetsmiljö, mänskliga rättigheter och miljö. Amfori BSCI Code of Conduct hänvisar till internationella konventioner, såsom deklarationen om mänskliga rättigheter, FN: s vägledande principer för näringsliv, OECD: s riktlinjer, FN: s globala fördrag samt Internationella arbetsorganisationens (ILO:s) konventioner och rekommendationer för att förbättra arbetsförhållandena i leverantörskedjan och innehåller bestämmelser inom följande områden:

• Rätt till facklig anslutning och kollektiv förhandling

• Ingen diskriminering

• Lagstadgad och rimlig ersättning

• Arbets- och övertid enligt nationell och internationell lagstiftning

• Säker och hälsosam arbetsplats

• Inget barnarbete & särskilt skydd för unga arbetare

• Inga osäkra anställningar

• Inget tvångsarbete eller disciplinära åtgärder

• Hänsyn till miljö

• Etiskt affärsuppträdande

Genom att följa denna gemensamma uppförandekod vill vi säkerställa att såväl vi som våra leverantörer erbjuder en säker arbetsmiljö med respekt för arbetsrätt och mänskliga rättigheter. Koden omfattar bland annat produktion och framställning av den jordbruksråvara som används för att framställa de produkter som Vinovativa levererar inte bara till Systembolaget utan även Restauranger och Grossister. Du kan ta del av uppförandekoden här.

Miljö

Vi har som utarbetat strategi att arbeta med producenter som har som grundprincip att producera viner som har så liten påverkan på miljön som möjligt. Det innebär att vi ständigt strävar efter att öka andelen viner som är ekologiskt och hållbart producerade. Vinovativa arbetar främst med små till medelstora vinproducenter som i de flesta fall är familjeägda, vilket också gör det till ett naturligt incitament för dessa familjer att värna sina vingårdar – inte minst för kommande generationer – genom att bland annat odla utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel samt jäsa vin med begränsad användning av tillsatser såsom svavel. Vi har tydliga mål när det gäller hur stor andel av vårt totala sortiment som ska ha officiella ekologiska och hållbara certifieringar som bland annat värnar miljö och arbetsvillkor såsom EU-eko, Fair Trade, Bodegas de Argentina, Sustainable Austria m.fl. eftersom certifieringarna i sig innebär att man därmed genomgår regelbundna kontroller av externa revisionsorgan.

Vinovativas verksamhet är certifierad EU-ekologisk av certifieringsorganet Smak. Certifieringen som sker årligen visar att vi hanterar våra produkter som är ekologiska på ett korrekt sätt och att de är märkta på rätt sätt.

Vi är medvetna om att våra transporter av våra viner har en negativ klimatpåverkan. Därför har vi en löpande dialog med vår logistikpartner när det gäller att förflytta så mycket av våra transporter från fossildrivna fordon till tåg.

Vinovativa är stolt sponsor till Solvatten. Att inte ha rent vatten hemma betyder försämrad hälsa och hygien för miljoner människor som lever i fattigdom. En av tre människor i världen lever utan tillförlitliga källor för vatten och elektricitet och majoriteten av dem lever också utan tillgång till rent vatten. Solvatten har tagit fram en helt unik kombinerad vattenrenare och vattenvärmare speciellt med tanke på familjer i utvecklingsländer där tillgång till rent vatten och infrastruktur är begränsat. Den är konstruerad för att hålla i många år och behöver bara solljus för att fungera och minskar den dagliga användningen av ved och kol samtidigt som den förenklar processen för att rena och hetta upp vatten i hemmet.

Vår produktkatalog är digital och går enkelt att printa ut i sin helhet. Vi har valt att inte slösa på papper genom att trycka upp onödiga stora vinkataloger. Dessutom är vårt sortiment under ständig förändring både vad gäller årgångar och nyheter.