Vinovativa har ett stort utbud av ekologiska viner och vi arbetar målmedvetet med att ständigt stärka vårt ekologiska sortiment.

Ett ekologiskt vin innebär i korthet att det har framställts på druvor som odlats utan vare sig kemiska tillsats- och bekämpningsmedel eller konstgödsel. Principerna för vinodlingen grundar sig på att bevara jorden, hålla grundvatten rent och skydda arter och kulturlandskap. För ekologisk vinodling är dock en begränsad användning av kopparsulfat och svaveldioxid tillåten för bekämpning av vissa sjukdomar.

Den ekologiska vinodlaren gödslar och bekämpar skadedjur och svampar på sina vinrankor med hjälp av biologisk nedbrytbara preparat och genom att sätta in naturliga fiender till skadedjur och skadeinsekter sin vingård. I ekologisk vinodling tillåts ogräset att vara kvar, det plöjs sedan ned och används som gödning.

Ekologiskt certifierade viner 

Som restaurangkund till Vinovativa ska du alltid kunna vara helt säker på att våra ekologiska viner verkligen uppfyller de krav som ställs på ett ekologiskt vin. Märkning innebär också att drycken är certifierad av en oberoende kontrollorganisation med transparenta krav. Dessa certifieringar återfinns ofta också på flaskan. Här är några av de certifieringar som våra producenter har:

  EU-lövet:

Märkningen innebär att vinet uppfyller de krav EU ställt upp för ekologiska viner i förordning 203/2012.

                          

 

Demeter:

Som biodynamisk vinproducent kan man också certifiera sig genom Demeter som är en internationell medlemsorganisation.

ecocert:

Ecocert är en oberoende kontrollorganisation som inbegriper även länder utanför EU.

 

Bio Gro:

Bio Gro är ett av de vanligaste certifieringen av ekologiska viner i Nya Zealand.

 

Läs mer om EU-Lövet

Läs mer om Demeter

Läs mer om ecocert

Läs mer om bio gro

 

 

 

Vi är ekologiskt certifierade!

Vinovativa är ekologiskt certifierade enligt Smak och vi jobbar ständigt med miljöfrågor samt utveckla vårt ekologiska utbud. Vi har genomgått en revision av SMAK där vi blev ekologiskt certifierade.

Läs mer om vår miljöpolicy här