Predator

Predator ägs av Rutherford Wine Company som köptes av Marko och Theo Zaninovich år 2000. Vinstilen placeras enklast i den klassiska amerikanska skolan där söt, mogen frukt och generös fatkaraktär är satt i centrum. Predator är en hyllning till hållbart odlande och metoden ”natural predation” där till exempel nyckelpigan håller borta andra kryp som är skadliga för vingårdarna.